Kui su lapsel on koolis probleeme. No näiteks on ta korduvate tegudega näidanud, et ta jätab sama mustrit kiusajana või ohvrina siis…Teate, minu meelest võtab olukorra, hästi kokku, see miniõpik, lapsevanematele.

http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

Tegelikult, on sellest teemast, siiber saamas.

Aga kogemused on juba näidanud, et see mis on nagu meetmed paberil, või ennetus voldikutes koolikiusule vastu hakkamise soovitustena, kuid see, mis on reaalne elu, on midagi muud.

  1. Soovitatakse, mitte seista passiivselt kõrval, vaid sekkuda. (Märkus. Sekkud, saad pasarahe kaela, sest keegi võtab ikka isiklikult)
  2. Soovitatakse pöörduda politseisse (Märkus. Politsei teatab, et koolikius pole nende, vaid sotsiaalpedagoogi teema)
  3. Kõigepealt pöördu klassijuhataja poole, siis tugisüsteemi poole, siis direktor, siis vallas lastekaitse spetsialist.
  4. Rajaleidja
  5. Kiusamisest vabaks ja lasteabi.ee

Nende viimastega on nii, et kui oled täiskasvanud ja mures oma lapse pärast. Siis võidki oma kirjale tagasisidet ootama jääda. Kui laps kirjutab, siis reageerivad üsna kiirelt. (Märkus. Minu meelest, kui lapsed ja vanem näevad asju ühtemoodi, mure on tõeliselt suur ja vaja lahendust, siis ega vahet pole kas kirjutab väike või suur, lahendust vajavad mõlemad)

Kui su oma laps on kiusatava rollis, ja sa pöördud koolist välimiste spetsialistide poole, saad kaela pasarahe, kui koolitugisüsteem ei mõista su põhjuseid ( Märkus. Nt sotsiaalpedagoog, võtab kaebuseid isiklikult oma isiku suunas. Kukub ähvardama, närvitseb jne)

Ja selle asemel, et lahendada probleemi, mille pärast üldse tugisüsteemi poole pöördusite, unustavad kõik sujuvalt ära ja hakkavad teiega ristama piike, tõestamaks, et te ajate mõtetut kiusu.

Aga keegi ei mõtle, et kui tugisüsteem oleks oma tööülesannete kõrgusel, ja pädev lastega töötama, või närviliste vanematega, sest ilmselt ka neid juhtub….siis, väheneks ka kiusamise teemad ja oleks palju vähem rahulolematust.

Nagu, eile üks vanem, kenasti ütles, et

Hoiame madalat profiili, ei taha mingit pasarahet kaela saada.

Jah. Õigus. Pasarahe, sai alguse, kui hakkasin huvi tunda koolikiusuvastaste programmide kohta, me koolis, ning hakkasin rohkem oma nina toppima oma lapse suhtlusprobleemidesse, ning tema vastu suunatud kaebustesse.

Seega, kas seisan oma lapse eest või olen pasarahe kartuses, madalam kui muru? Ilmselt, oleks variant 2, tark valik. Aga ilmselgelt, pole ma kunagi, eriti arukaid otsuseid valinud😂

Olgu mainitus, et ma ei aja kiusu. Olen suhelnud mitmete spetsialistidega, kes on arvamusel, et

Lõpetage turuplatsi moodi laat. Teavita ametlikul vormil, tugisüsteemi ebapädevast käitumisest

Ja võib ka nii juhtuda, et algselt lapse pärast esitatud mure ja ootused leida lahendus, saavutab risti vastupidise + tulemuse ning ka lisaprobleemid hoopiski tugisüsteemi näol.

Kui paljud vanemad, me klassis on madalam kui muru? Kas neil pole probleeme, või soovivad end mitte leida olukorrast, kus meie praegu.

Ausalt, see on täna…viimane selle teemaline postitus 😂